My dear நட்பு !

அது இரண்டாம் நூற்றாண்டு .

காலத்தின் தலைசிறந்த அந்த புலவருக்கு  இடி என்று ஒரு செய்தி வந்து இறங்குகிறது. தன்னுடைய நெருங்கிய தோழன் மன்னாதி மன்னன் போரில் மாண்டான் எனும் செய்தி ! மார்பில் அடித்துக் கொண்டு அழுகிறார் அந்த புலவர். தேற்றுவதற்கு யாரும் அருகில் இல்லை. எப்பேர்ப்பட்ட நட்பு அது! மன்னனாகவா தன்னிடம் நடந்து கொண்டான்? நினைவுகளை அசை போடுகிறார் அந்த புலவர். கதறிக் கதறி அழுகிறார்.

ஒரு நாள் மாலை வேளை கடற்கரையோரம் தனிமையில் சுவைமிகுந்த கள்  பருகிக்கிடந்தேன்!  வெறும் கள் மட்டுமா? கூடவே சுவையூட்டும் கருவாடும்! அடடா என்ன ஒரு சுவை!  உன் நினைவு வந்துவிட்டது! ஓடோடி வந்தேன், மறுநாள் அரசவைக்கு !

அரசவைக்கு நாம் வருவதாக இருந்தால் அதை முன்கூட்டியே அறிந்து பணிப்பெண்களுக்கு உத்தரவிட்டு சுவை கள்ளை எடுத்து தயாராக வைத்திருப்பாய், அல்லவா? சிறிதளவே இருந்தாலும் நல்ல கள் என்றால் அது எனக்கு மட்டுமே அல்லவா கொடுப்பாய். பெரிய அளவில் கள் இருந்தால் அதை நாம் இருவரும் சேர்ந்து அனுபவிப்போம்.. கொஞ்சம் சுவை கள் ! கொஞ்சும் தமிழ் சொல்!

இனி யார் எனக்கு நல்ல கள் ஊற்றிக் கொடுப்பார் ?

குடிப்பதற்கு வெறும் கள் மட்டுமா கொடுப்பாய்? இல்லை.  நீ வேட்டையாடிய அத்தனையும் எனக்கல்லவா பரிசளிப்பாய்? சோறும் கறியும் கொள்ளும்பொழுது எலும்பு ஏதாவது இருந்தால், அதை நீ எடுத்துக் கொண்டு கறியை மட்டும் எனக்கு கொடுப்பாயே ! இனிமேல் யார் இப்படி இருப்பார்?

கறி கவுச்சி வீசும் என் தலையை பூவாசம் வீசும்  உன் கையால கோதிவிடுவியே!

சிறிய கள் பெறினே, எமக்கு ஈயும்; மன்னே!
பெரிய கள் பெறினே,
யாம் பாட, தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்; மன்னே!
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்; மன்னே! 5
பெருஞ் சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்; மன்னே!
என்பொடு தடி படு வழி எல்லாம் எமக்கு ஈயும்; மன்னே!
அம்பொடு வேல் நுழை வழி எல்லாம் தான் நிற்கும்; மன்னே!
நரந்தம் நாறும் தன் கையால்,
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்; மன்னே!

- எட்டுத்தொகையுள் எட்டாவதாகிய (புறநானூறு:235)

உன்னோடு செலவிடும் நேரமும் எவ்வளவு அற்புதமானது. பெண்களை வர்ணிப்பதிலும் அவர்களை ரசிப்பதிலும் உன்னை விடவும் வேறு ஒருவர் இந்த உலகில் உண்டா? எப்படியெல்லாம் கவிபாடுகிறாய் ? வளைந்து பரந்த இடை? அதில் பொலிந்த மணி இழை! இளம்பேதை! மை தீட்டிய அந்தக் கண்கள் தான் எவ்வளவு கூர்மையாக உள்ளது?  வாள்போல் வளைந்த பளபள நெற்றி!

இழையணிப் பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல்
மடவரல் உண்கண் வாள் நுதல் விறலி (புறநானூறு: 89)

நீ உண்மையில் புலவனா அல்லது புரவலனா என்ற சந்தேகம் எனக்கு வந்து விடும். இனி யார் உன் போல் இப்படி என்னுடன் பொழுதைக் கழிக்க வருவார் ?  உன்னோடு கழித்த ஒவ்வொரு நாட்களும் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தமிழிலக்கியம் கொண்டாடும்.

எப்படி வாழ வேண்டி நினைத்தேன்? பூவும் பொன்னும் மேனியெங்கும் சூட, கலையழகு பெண்கள் சூழ,  பொன்கலத்தில் சுவையான கள் அவர்கள் ஊற்றிக்கொடுக்க, குடித்து, களித்து கேட்ப்பவருக்கெல்லாம் அள்ளிஅள்ளி வீசி கொடுத்தல்லவா வாழ வேண்டும் .

“பூவும் பொன்னும் புனல்படச் சொரிந்து
பாசிழை மகளிர் பொலங்கலத்து ஏந்திய
நாரறி தேறல் மாந்தி, மகிழ் சிறந்து,
இரவலர்க்கு அருங்கலம் அருகாது வீசி,
வாழ்தல் வேண்டும்” – (புறநானூறு : 367)

நட்பே, இனி யார் என் துணை ?

Quiz time:

 1. பாடப்பெற்ற மன்னன் யார்?
 2. பாடல் பாடிய புலவர் யார்?
 3. பாடல் கூறும் இளம்பேதை யார்?
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pixel 2 (walleye) with TWRP – Rooting – Resurrection Remix

WARNING – Don’t play with /system /boot /vendor partitions unless you know what you’re doing.

#0.0 Unlock the Bootloader

Before unboxing the device – Check the IMEI for Bootloader unlockable or not. Visit Verzion’s BYOD checker

 • Check for the IMEI and you should get similar to “GOOGLE PIXEL 2 NON-VZW Prepaid”
 • You’re good to proceed
 • Turn-on the device. Don’t connect to Internet; No SIM ; No Wi-Fi.
 • Turn on Developer mode by Pressing 7 times on build number
 • Ensure your computer OS (Windows or Gnu/Linux) loaded with adb & fastboot with right drivers – This is very important
 • Connect with computer and confirm the Pixel2 communicates with Computer OS;
  • Turn-on debug mode and ensure adb devices list the device; Also check for fastboot devices as well
 • Check the Unlock bootloader option in Developer Options
  • It may disabled and may say, Connect to Internet or contact your carrier – that’s fine
  • Now connect to Wi-Fi ; No SIM please
  • Unlock bootloader now enable the option ; – Go quick and turn the option
 • Boot the device into fastboot mode & confirm device still communicate with computer
 • Try unlocking the bootloader with : fastboot flashing unlock_critical
 • Follow the screen options and confirm the unlocking. All done.

#0.1 START W/ STOCK ROM INSTALL

 • Download Stock image from Google Dev
 • Connect to computer & flash the stock rom
  flash-all.bat # from terminal

  Troubleshooting:
  Encountered FAILED (Write to device failed in SendBuffer() (Unknown error))
  Try removing
  -w from flash-all.bat file

 • Changing cable + Run as admin – Work (Use USB-Class C Cable)

#1 –TWRP – Your friendly recovery

 • Boot TWRP not flash as recovery – Temporary
fastboot flash recovery twrp.img # FAILED 
fastboot boot twrp-3.3.0-0-walleye.img # WORKS
 • Go to `Advanced` and select Install Recovery Ramdisk. This will install TWRP 

#2 – ROOTING – Be your own boss

 • README – https://topjohnwu.github.io/Magisk/install.html#patching-images
adb shell ls /sdcard/Download 
  Magisk-v23.0.apk 
  boot.img 
  magisk_patched-23000_xsEuM.img 
adb pull /sdcard/Download/magisk_patched-23000_xsEuM.img . 
  /sdcard/Download/magisk_patched-23000_xsEuM.img: 
  1 file pulled, 0 skipped. 6.5 MB/s (33554432 bytes in 4.916s) 
adb reboot bootloader 
fastboot flash boot magisk_patched-23000_xsEuM.img 
  Sending 'boot_a' (32768 KB) OKAY [ 0.759s] Writing 'boot_a' OKAY [ 0.204s] Finished. Total time: 2.194s

Recovery failed ? Recovery loop ?

Read this – `https://topjohnwu.github.io/Magisk/install.html#custom-recovery`

adb push ..\ROOT\Magisk-v23.0.zip /sdcard/Download
  ..\ROOT\Magisk-v23.0.zip: 1 file pushed, 0 skipped. 24.8 MB/s (6874374 bytes in 0.265s)

#3 – CUSTOM ROM

 Install your favorite custom ROM from TWRP

11/21/2021 11:34 PM 1,045,528,752 RROS-Q-8.5.9-20200905-walleye-Official.zip

#4 – Google Play Services

Update Android WebView

#99 -Troubleshooting section

TWRP LOOP ?
Flash img boot >> magisk_patched-23000_xsEuM.img

Clean the boot –
fastboot flash boot ..\ROMS\STOCK\8\boot.img

Issue : RR installed – ROOT GONE
Solution – Install TWRP as perm ; Flash Magisk using zip

Update 12/9 For future me : In-case of boot stuck at Google logo and recovery shows   /sdcard encrypted, don’t get panic! Prepare your mind: Your data is gone. Next:

 • Go to recovery or boot into recovery using fastboot
 • In recovery, move ROM from laptop to phone’s /tmp
 • Flash the ROM; You may need to FORMAT to operate the new OS

Update 5/16/2022 : Troubleshooting

Issue : No Wi-Fi ; No SIM detection post flashing new ROM ?
Solution – Sounds like booted on wrong slot. Check the slot.  (Tip: You can find the slot info in bootloader screen) or use the below command. Switch to right slot from TWRP and reboot.

$fastboot getvar "current-slot"
current-slot: a

Re-Run Setup*Wizard

adb shell
su
pm enable com.google.android.setupwizard/com.google.android.setupwizard.SetupWizardActivity
settings put secure user_setup_complete 0
Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , | Leave a comment

Try Java Development in minutes

This gallery contains 2 photos.

Install JRE & JDK (java runtime environment with JAVA DEVELOPMENT KIT ) sudo apt-get install openjdk-8-jre openjdk-8-jdk Verify JAVA tools are available on CONSOLE by typing  java following a  TAB character. java javac javadoc javah javap # default tools avail … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Deciding Utility Plans | Contract vs Contract-free

Writing after a very looong time. Today I’ve to decide on  one of my utility plan for Internet

Not sure which one I’ve to go for. Call center sales people try to sale Contract Plans as good and profit which might reduce my bill upto $7.57/month . But my case is different , as I plan to leave the country and I’ve to terminate the contract for which I’ve to pay early termination fee. Its hard deciding over the phone call itself , so close the call , starts comparing.

[table id=1 /]

Looks like if I leave within next 7 months, `Contract-free` is good for me. Contract is good only if you stick with the plan for more than 8 months and will end up with 90.84 savings per year.

This is for someone who looks for clue over Deciding Utility Plans on Contract vs Contract-free.

For now, let me stick with contract free.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fix for “unfortunately, the process com.android.systemui has stopped”

Some time , your Android throws unexpected messages and keeps blocking you , using the mobile with strange errors/warnings. One of them is

"unfortunately, the process com.android.systemui has stopped"

Here goes the possible fixes for the Issue:

Myself & my brother face this issue often , when playing with different ROM’s and experimenting with new stuffs. But here goes our Quick remedies. Publishing this in hope this will help someone in need.The possible fixes for this Issue may be :

# Possible Fix Steps to Fix
1 Clear Cache Settings >> Storage >> Clear Cache
2 Limit Accessibility Settings >> Sytem >> Accessibility >> Turn off all
3 Reset the APNs Settings >> Wireless & Networks >> Mobile Networks  >> Access Point Names >> Reset
4 Try in Safe Mode Power  >> Hold Turnoff (or Reboot) >> Reboot in Safe Mode 
5 Uninstall 3rd party apps Widgets,Battery doctor, Task killer,Flipboard,Clock&Weather,Launchers
6 Runtime from ART to Dalvik Settings >> Developer Options >> Runtime >> Dalvik
7 Wipe Cache Partition Reboot >> Reboot into Recovery >> “Wipe Cache Partition”
8 Reinstall/Change ROM Reboot >> Reboot into Recovery >> Reinstall or change ROM
9 Factory reset Reboot >> Reboot into Recovery >> Factory reset (wipe data/factory reset)
Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

TV in Kodi (XBMC)

Setup LiveTV PVR IPTV Simple Client Kodi

Enjoying TV in KODI takes 2 steps only & it’s so simple.

Step #1 : Install IPTV

>> HOME SCREEN >> SYSTEM >> Settings >>  Add-ons >> Disabled Add-ons 
>> PVR IPTV Simple Client >> Enable
>> Configure >> General 
   >>> Location : Remote Path (Internet address)
   >>> M3U Play List* : https://sites.google.com/site/redeneobux/listaUK.m3u  *
   >>> Cache m3u at local storage : Turn off 
>> OK

Step #2 : Turnon LiveTV

>> HOME SCREEN >> SYSTEM >> Settings >> Live TV >>  
  >>> General >>  Enabled  (Turn on Live TV)    
 >>> Playback >> Start playback minimised (Turn OFF)

Live TV is now setup and ready to use. A TV link should now appear in the home menu.

The M3U used in this is just an example, some links will work, some won’t. Here are some other URLs you can use instead of the one above. All of these from the Redeneobux website. Try that site for more lists:

 1.     UK List – https://sites.google.com/site/redeneobux/listaUK.m3u
 2.     USA List – https://sites.google.com/site/redeneobux/listaUSA.m3u
 3.     HD Channels List – https://sites.google.com/site/redeneobux/listaHD.m3u

 

Restart your KODI enjoy the streaming TV channels now.

Enjoy!

Update : Here goes the shots for Handy quick reference:

 

NB-  Thanks to Michael Davies –  https://seo-michael.co.uk/how-to-setup-livetv-pvr-simple-xbmc-kodi/

Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , , | Leave a comment

KODI (XBMC) Library integration

Library integration:
KODI feature which allow the video addon’s stream URLs are saved locally and can be scanned/scraped to library as if they were media files.

Now Supported by : 1Channel, Genesis , Much Movies HD, Yifi Movies HD,iStream and much more
Not Supported by : MashUp and tons of tons
Not verified : IceFilms

You can follow the steps to add

 1.     Movies
 2.     TV Show
 3.     Channels
 4.     Live Show
 5.     and more.

into your KODI library.

Steps:

 1. Enable to show the hidden files: It needs hidden files to be disclosed.
  System > Settings > Appearance > File lists
 2. Start with your favorite movie. Choose a Video Addon  with Movie on it. (Do this with at least 1 Movie and 1 TV show)
  Home > Video > Addon > 1Channel (or your choice of addon which support Library integration)
  > Movie > Select a Movie  > (Right Click) > "Add to library"

  You can follow the same steps to add:

  1. TV Show
  2. Channels
  3. Live TV
 3. Set the content to right category.  Go to the corresponding addon directory and set the content to matching category.
  Home > Videos > Files > 'Add source' > 'profile dir'/.xbmc* > 
  addon_data > plugin.video.videoaddon (plugin.video.1channel)

  There should be folder of items added such as , “Movies” , “TV Shows” , “Channels” , “LIVE TV” and more . Right-click on them, “Set content” and choose the appropriate content.

Outcome
Every time you update your video library, these folders will be scanned for new content.
The Movies/TV shows/Channels/LIVE TV are added to home screen.

* RaspberryPi /storage/.xbmc/addon_data

Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Installation of KODI in RaspberryPi2

Step 0 : !!!Please ignore this step !!!

Existing image:   I’d a copy of OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz and I try to flash in my Transcend 8GB Class2 card , but no luck. When I investigate ,it appears the files seems corrupted.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ cd Desktop/
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Desktop$ gunzip -d OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz 
gzip: OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz: unexpected end of file
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Desktop$ ls -l OpenELEC*
total 167M
-rwxr----- 1 kesavan kesavan  61M May 13 17:59 OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz
-rwxr----- 1 kesavan kesavan 106M May 13 17:59 OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.tar
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Desktop$ rm OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz 
rm: remove regular file ‘OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz’? y
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Desktop$

Step 1:   Download a fresh copy

Directly download a fresh copy from Official site and extract it.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Desktop$ cd ../Downloads/
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ 
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ gunzip -d OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img.gz 
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ parted -l

Step 2: Find the exact name of SD card Use dmesg | tail   to find the name of SD card

Connect your card to computer. You can use mobile or SD card reader. And run dmesg|tail

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ dmesg |tail -15
[828753.106804] scsi8 : usb-storage 2-1.2:1.0
[828754.105626] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     LGE      E400             0100 PQ: 0 ANSI: 2
[828754.106546] scsi 8:0:0:1: Direct-Access     LGE      E400 SD Card     0100 PQ: 0 ANSI: 2
[828754.107302] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[828754.107802] sd 8:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
[828754.115031] sd 8:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[828754.115041] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[828762.784575] sd 8:0:0:1: [sdc] 15751168 512-byte logical blocks: (8.06 GB/7.51 GiB)
[828762.785445] sd 8:0:0:1: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[828762.790349]  sdc:
[828777.128633] sd 8:0:0:0: [sdb] 2097152 512-byte logical blocks: (1.07 GB/1.00 GiB)
[828777.129673] sd 8:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[828777.134057]  sdb:
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

It appears mine is  [sdc]

NB: I’m using my LG E400 mobile , to connect the SD Card with GNU/Linux Z460 Laptop. Please note in above example , the phone’s internal memory mounted on [sdb]

Also double check with command mount

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ mount | grep sdc
/dev/sdc on /media/kesavan/8027-0BC8 type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

Step 3 Unmount the SD card

Now umount that card , so that we can safely flash.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ umount /dev/sdc
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

Step 4 Flash the card

Ensure it’s not mounted (ie, umount is 100% success)

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ mount|grep sdc
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

There’s nothing. We’re safe to proceed.

Flash it

  !!! WARNING !!! : This will wipe the entire partition

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ sudo dd if=OpenELEC-RPi2.arm-5.0.8.img of=/dev/sdc bs=4M
[sudo] password for kesavan: 
no talloc stackframe at ../source3/param/loadparm.c:4864, leaking memory
73+0 records in
73+0 records out
306184192 bytes (306 MB) copied, 55.4967 s, 5.5 MB/s
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

Sync it.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$ sync
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/Downloads$

Step 5 Job Done

You’re ready to use your SD Card to use with RaspberryPi2. Congrats.

Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Life with KODI (XBMC) – OpenELEC – Open Media Player

Here goes my experience with RaspberrryPi with KODI (XBMC) and OpenELEC.

 Here’s what I start with :

 • RaspberryPi 512 MB B+ – $34.79
 • Transcend micro SD – Class 2 HC 8GB – ~$8 ( I used my old one from LG E900 )
 • HDMI Cable – $11
 • Power Adapter – Using my Nexus 4 E960’s
 • An active INTERNET connection

Optional ( Also I used )

 • Edimax EW-7811Un 150Mbps 11n Wi-Fi USB Adapter – $7.99
 • Sabrent 4-Port USB 2.0 Hub (HB-UMLS) – $6.99
 • Logitech K120  – $8
 • Logitech Mouse M100 (Gift)
 • Transcend 16 GB (My wife’s )

Streaming media – How it works ?

The idea is simple. Some one in internet broadcast these media for you , of-course  free of cost.The person may be a community with like minded people and their goal is to share the media of type including Music, Music Videos,Movies (even 4K videos ), Games , Weather Apps and much more.

Compare with: Think about the torrent network , you might already experienced with to download Programs, content , Movies from Internet

Terminology :

 • Repository – Ready-made bundle comes with lot of streaming network media content.

Compare with : Think about the *.torrent files which contain the IP/Location details. Hold-on. But it more than that. A single repository gives you ability to add multiple choice of addons related to Videos,Movies,Games and much more.

Repositories shows you what are addons available for you to pick. By default KODI comes with Official XBMC Repository , where you can find verified and recommended addons by KODI itself. There are tons of Unofficial repositories. You’ve to pick your best.

 • Addons – Additional tiny programs running on-top of KODI to give you better experience. Adding more functionality to the core features of KODI.

Compare with : Think about the addons of Mozilla browser (Abrowser / Firefox)

Without much addons you’ll not able to enjoy the remote content. KODI becomes another local Media Player ( or Home Theater ) for your Living room.

Start now – Here goes the steps : ( only three steps)

 1. Install KODI – Download latest stable KODI version from kodi.tv

 2. Install additional Repositories. Here goes my favorite:

  1. System > File Manager > Add Source
     1. xUnityTalk – http://xunitytalk.me/xfinity/  (was http://xfinity.xunitytalk.com)^
     2. SuperRepo  – http://srp.nu
     3. TotalRepo  – http://i.totalxbmc.tv

   More avail from

   http://kodi.wiki/view/Unofficial_add-on_repositories

     .

   Important Note : Once repository added , you’ve to install the Zip from repository location in order to install the addons from the repository

    . System > Add-ons Get > Install From zip > [RepositoryName] > ZipPath

 3. Install Add-ons  by  System > Settings > Add-ons > Get Add-ons >> Desired One. Here goes few from mine.

  1. Weather Addons
   1. OpenWeather
   2. Yahoo! Weather
  2. Picture Addons
   1. Flickr
   2. PicasaWeb
   3. Facebook Media
  3. Video Addons
   1. YouTube           – From Official Repository 
   2. DailyMotion    – From Official Repository
   3. Cartoon HD     – From xUnityTalk Repository 
   4. Cartoon HD2   – From xUnityTalk Repository 
   5. Tamil KODI     – Regional content  (Add-on Zip here ) (Optional)

 4. [Optional] Add video sources from local drive [/Optional – You can skip this] 

  1. Refer the KODI Wiki  http://kodi.wiki/view/Adding_video_sources. Here’s the step for quick reference
   1. Home screen >> Videos >>  Files  >> Add Source
   2. The “Add Video Source” screen will be displayed. Then select the “Browse” button.
   3. Now browse to where you keep your videos stored. Once you have found the folder you keep your videos in, select the “OK” button.
   4. Name this Video Source however you like.
   5. The set content window will display, this is where you tell  what type of media is in the folder. Press the down arrow until you reach the correct type (in this example movies)
   6. There are a number of options underneath, see Setting content and scanning to check what options to enable. Then select “OK”
   7. Press Yes the scan the content to the library (if no is pressed, it can be scanned later).
  2. Make sure you set the content to Movies for any Movies you wish to add to Library.

Now you’ll able to see the MOVIE tab in Home screen.


Job Done

That’s all ! Relax on the couch and start enjoy your new Media Center.

Here goes few of snaps from my XBMC setup :

Good Luck !

[Update – 2015-03-23 ] Updated with list of repository installation.
^[Update – 2016-01-26 ] Updated xUnityTalk XFinity Repo link

Posted in gnu, linux, movie, photography, technology | Tagged , , , , | Leave a comment

my fav handy-tools for bash

Here I go to share my favorite handy tools with you all. I basically lazy and wish to be always.So here goes my tools make your life too.

Issue:

I miss my favorite commands/shortcuts :

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ lsn
bash: lsn: command not found
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ LS
bash: LS: command not found

Solution:

Download latest .profile.open & .vimrc from kesavanm – handytool – GitHub

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.profile.open
--2015-03-06 18:34:08--  https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.profile.open
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 23.235.40.133, 23.235.46.133, 23.235.37.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|23.235.40.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11796 (12K) [text/plain]
Saving to: ‘.profile.open’
100%[==============================================================================================================================>] 11,796      --.-K/s   in 0.01s   
2015-03-06 18:34:08 (1.01 MB/s) - ‘.profile.open’ saved [11796/11796]
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.vimrc
--2015-03-06 18:40:32--  https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.vimrc
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 23.235.40.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|23.235.40.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 776 [text/plain]
Saving to: ‘.vimrc’
100%[==============================================================================================================================>]  776         --.-K/s   in 0s      
2015-03-06 18:40:32 (23.6 MB/s) - ‘.vimrc’ saved [776/776]

Move to your bin

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ cd bin/  

Download latest .todo & .todo_list under your bin  from kesavanm – handytool – GitHub

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.todo
--2015-03-06 18:44:48--  https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.todo
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 23.235.44.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|23.235.44.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1595 (1.6K) [text/plain]
Saving to: ‘.todo’
100%[==============================================================================================================================>]  1,595       --.-K/s   in 0s      
2015-03-06 18:44:48 (35.3 MB/s) - ‘.todo’ saved [1595/1595]
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~/bin$ wget https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.todo_list
--2015-03-06 18:45:01--  https://raw.githubusercontent.com/kesavanm/handy-tools/master/.todo_list
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 23.235.44.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|23.235.44.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43 [text/plain]
Saving to: ‘.todo_list’
100%[==============================================================================================================================>]  43          --.-K/s   in 0s      
2015-03-06 18:45:01 (1.99 MB/s) - ‘.todo_list’ saved [43/43]

Edit .profile to include .profile.open

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ vim .profile

Give permissions too :

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ chmod +wx ~/bin/.todo

You’re done! Just start action.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ source .profile
Be lazy
Be always double lazy
Your #TODO action(s)
1: watch movie
2: have dinner
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$

WOW ! I got it.

kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ lsn
total 404
775 drwxrwxr-x 2 kesavan kesavan   4096 Jan 25 20:46 bin
755 drwxr-xr-x 3 kesavan kesavan   4096 Mar  3 07:55 Desktop
755 drwxr-xr-x 3 kesavan kesavan   4096 Feb 22 22:59 Documents
755 drwxr-xr-x 8 kesavan kesavan  20480 Mar  6 15:10 Downloads
755 drwxr-xr-x 9 kesavan kesavan   4096 Jan 27 19:26 firefox
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan   4096 Jan 25 15:55 fontconfig
664 -rw-rw-r-- 1 kesavan kesavan 329502 Dec 14 18:45 indexer.htm
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan   4096 Apr  1  2014 Music
775 drwxrwxr-x 3 kesavan kesavan   4096 Dec 27 16:41 OpenELEC-RPi.arm-5.0.0
777 lrwxrwxrwx 1 kesavan kesavan     40 Jan 25 19:37 ownCloud -> /media/kesavan/Home-Old/kesavan/ownCloud
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan  12288 Mar  5 13:31 Pictures
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan   4096 Apr  1  2014 Public
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan   4096 Apr  1  2014 Templates
775 drwxrwxr-x 6 kesavan kesavan   4096 Dec 31 16:19 tmp
755 drwxr-xr-x 2 kesavan kesavan   4096 Aug 27  2014 Videos    
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ LS Desktop
93M        Desktop
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ LS Documents/
128K        Documents/
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$ LS Pictures
52M        Pictures
kesavan@kesavan-Ideapad-Z460:~$

Share me if you’ve any questions.

Posted in gnu, linux, technology | Tagged , , , , , | Leave a comment